Ana səhifə
Permanent residence / Постоянное проживание / Daimi yaşamaq üçün icazə

Permanent residence / Постоянное проживание / Daimi yaşamaq üçün icazə

Permanent residence in the territory of the Republic of Azerbaijan:

 

How much state fee is required regarding permit for temporary residence?

 

For issuance of permission card for permanent residence in the territory of the Republic of Azerbaijan to foreigners and stateless persons and for extension of its validity 300 manats (177 USD) state fee is required.

For issuance of permission card for permanent residence in the territory of the Republic of Azerbaijan to foreigners and stateless persons under age of 18 and for extension of its validity 150 manats (88 USD) state fee is required.

 

In which cases permit for permanent residence in the territory of the country is issued?

 

Foreigners and stateless persons temporarily residing at least 2 years with following grounds in the territory of the Republic of Azerbaijan can apply for obtaining permanent residence permission in the territory of the Republic of Azerbaijan:

1.      In case they are in close relationship with a citizen of the Republic of Azerbaijan;

2.      In case they invest at least 500 000 manats (294117 USD)  in the economy of the country;

3.      In case they possess real estate which is worth at least 100 000 manats (58823 USD) on the territory of the Republic of Azerbaijan or funds in the same amount in the banks of the Republic of Azerbaijan;

4.      In case they are highly qualified specialists in the spheres of economy, industry, defense, science, culture, sports, etc;

5.      In case they are family members of foreigners and stateless persons temporarily or permanently residing on the territory of the Republic of Azerbaijan;

6.      In case they hold positions of head or deputy head in the branch or representation of a foreign juridical person in the Republic of Azerbaijan;

7.      In case they engage in entrepreneurship activity in the Republic of Azerbaijan.

 

 

Which questions are asked by relevant commission to foreigners or stateless persons applying to obtain permanent residence permission?

 

While processing applications of foreigners and stateless persons for issuance of permit for permanent residence in the Republic of Azerbaijan, their knowledge on the rights and obligations set forth by the laws of the Republic of Azerbaijan, as well as official language skills are tested by a commission consisting of experts from State Migration Service, Ministry of Justice and Ministry of Education of Azerbaijan Republic. 

 

 

 

 


 

Постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики:

 

В каком размере требуется госпошлина для выдачи разрешения на постаянное проживание?

 

За выдачу и продление срока удостоверения разрешения на постоянное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства,  достигшим совершеннолетия на территории Азербайджанской Республики, требуется госпошлина в размере 300 манатов (177 USD).

За выдачу и продление срока удостоверения разрешения на постоянное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, не  достигшим совершеннолетия на территории Азербайджанской Республики, требуется госпошлина в размере 150манатов (88 USD).

 

Какие вопросы задаются иностранным гражданам и лицам без гражданства, обращающимся для получения разрешения на постаянное проживание на экзамене, проводимой соответствующей комиссей?

 

При рассмотрении обращения о выдаче разрешения на постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике комиссией, состоящей из специалистов Государственной Миграционной Службы Азербайджанской Республики, Министерства Юстиции Азербайджанской Республики и Министерства Образования Азербайджанской Республики, проверяются знания их прав и обязанностей, предусмотренных законами Азербайджанской Республики, а также государственного языка.

 

В каких случаях выдается разрешение на постаянное проживание на территории страны?

 

1.      близкая родственная связь с гражданином Азербайджанской Республики;

2.      инвестирование в экономику страны не менее 500.000 манатов (294117 USD);

3.      наличие на территории Азербайджанской Республики недвижимости на сумму не менее 100.000 манатов (58823 USD) или вклада на данную сумму в банках Азербайджанской Республики;

4.      будучи высококвалифицированным специалистом в экономической, промышленной, оборонной, научной, культурной, спортивной и прочих областях;

5.      наличие у иностранных граждан или лиц без гражданства членов семьи, временно или постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики;

6.      занятие должности руководителя филиала и представительства иностранного юридического лица в Азербайджанской Республике и должности его заместителя;

7.      при занятии предпринимательской деятельностью в Азербайджанской Республике иностранные граждане и лица без гражданства, временно проживающие на территории Азербайджанской Республики не менее 2 лет на основе соответствующего разрешения по основаниям, могут ходатайствовать о получении разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики.

 


 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə:

 

Daimi yaşamaq icazəsi almaq üçün müraciət edən əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərə müvafiq komissiya tərəfindən keçirilən imtahanda hansı suallar verilir?

 

Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə verilməsi ilə bağlı müraciətlərinə baxılarkən, onların Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində nəzərdə tututlan hüquq və vəzifələri, habelə dövlət dili ilə bağlı biliyi Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidmətinin, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin mütəxəssislərindən ibarət komissiya tərəfindən yoxlanılır.

Komissiyada verilən suallar əsasən aşağıdakı mövzuları əhatə edir:

1.      Azərbaycan Respublikasının dövlət dili;

2.      əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin  Azərbaycan Respublikasına gələ, Azərbaycan Respublikasında qala və Azərbaycan Respublikasından gedə bilmələri üçün əməl etməli olduqları qaydalar;

3.      Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti və daimi yaşamaq üçün icazənin verildiyi hallar;

4.      Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinin  74-cü, 75-ci, 76-cı maddələrində nəzərdə tutulmuş əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin hüquq və vəzifələri;

5.      Azərbaycan Respublikasının müasir  tarixi və mədəniyyəti.

 

Daimi yaşamaq üçün icazə alinmasinda rüsum nə qədərdir?

 

Yetkinlik yaşına çatmış əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə 300 manat (177 USD) məbləğində dövlət rüsumu tələb olunur.

Yetkinlik yaşına çatmayan əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə 150 manat (88USD) məbləğində dövlət rüsumu tələb olunur.

 

Ölkə ərazisində daimi yaşamaq üçün icazə hansı hallarda verilir?

 

1.      Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı ilə yaxın qohumluq münasibətlərində olduqda;

2.      ölkə iqtisadiyyatına azı 500.000 manat (294117 USD) məbləğində investisiya qoyduqda;

3.      Azərbaycan Respublikasının ərazisində azı 100.000 manat (58823 USD) dəyərində daşınmaz əmlakı və ya Azərbaycan  Respublikasının banklarında həmin məbləğdə pul vəsaiti olduqda;

4.      iqtisadiyyat, sənaye, müdafiə, elm, mədəniyyət, idman və digər sahələr üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssis olduqda;

5.      Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müəyyən etdiyi fəaliyyət sahələri üzrə işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və ya Azərbaycan Respublikasında təsis edilmiş hüquqi şəxslər tərəfindən dəvət edilmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin müəyyən etdiyi kateqoriyaya aid mütəxəssis olduqda;

6.      Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşayan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ailə üzvləri olduqda;

7.      xarici hüquqi şəxsin Azərbaycan Respublikasındakı filial və nümayəndəliyinin rəhbəri və onun müavini vəzifəsini tutduqda;

8.      Azərbaycan Respublikasında təsis edilmiş və təsisçisi və ya təsisçilərdən ən azı biri xarici hüquqi və ya fiziki şəxs olan hüquqi şəxsin rəhbəri və onun müavini vəzifəsini tutduqda;

9.      Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduqda - Bu əsaslarla azı 2 il Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində daimi yaşamaq icazəsi almaq üçün vəsatət verə bilərlər.